Twój projekt biogazu – nasze doradztwo

Sukces ekonomiczny biogazowni może być zaplanowany. Planowanie każdej z naszych biogazowni i instalacji do produkcji biometanu odbywa się z najwyższą starannością, precyzją i niezbędną dalekowzrocznością w zakresie inżynierii procesowej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteśmy przekonani, że tylko konserwatywna kalkulacja i zastosowanie technologii odpowiedniej dla danej lokalizacji zapewni długoterminowy sukces i maksymalne zyski. Przejrzyste plany finansowania i dokładne kalkulacje rentowności to dla klientów OEKOBIT podstawa opłacalnej inwestycji w biogaz. Już w fazie planowania skupiamy się na skalowalnych i dających się rozbudować koncepcjach instalacji, które oferują Państwu również długoterminowe bezpieczeństwo planowania.

Doświadczenie

z ponad 85 różnymi substratami

Kiszonka z kukurydzy

Kiszonka z traw

Gnojowica swińska

Fusy z kawy

Burak pastewny

Gnojowica bydlęca

Pomiot kurzy

Liście bananowca

Obornik świński

Obornik krowi

Słomka

Resztki żywności

Wytłoki winne

Serwatka

Odpady z ubojni

Ziemniaki