Twój projekt biogazu – doradztwo ÖKOBIT

Sukces ekonomiczny biogazowni może być zaplanowany. Planowanie każdej z naszych biogazowni i instalacji do produkcji biometanu odbywa się z najwyższą starannością, precyzją i niezbędną dalekowzrocznością w zakresie inżynierii procesowej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Jesteśmy przekonani, że tylko konserwatywna kalkulacja i zastosowanie technologii odpowiedniej dla danej lokalizacji zapewni długoterminowy sukces i maksymalne zyski. Przejrzyste plany finansowania i dokładne kalkulacje rentowności to dla klientów ÖKOBIT podstawa opłacalnej inwestycji w biogaz. Już w fazie planowania skupiamy się na skalowalnych i dających się rozbudować koncepcjach instalacji, które oferują Państwu również długoterminowe bezpieczeństwo planowania.

Doświadczenie

z ponad 85 różnymi substratami

Kiszonka z kukurydzy

Kiszonka z traw

Obornik świński

Fusy z kawy

Burak pastewny

Gnojowica pierścieniowa

Obornik kurzy

Liście bananowca

Obornik świński

Obornik krowy

Słomka

Resztki

Wytłoki winne

Serwatka

Odpady z ubojni

Ziemniaki