Doradztwo

planowanie techniczne i gospodarcze

Budowa biogazowni

nasze biogazownie są made in Germany

Eksploatacja biogazowni

dajmy wspólnie gaz!

Kompletna oferta OEKOBIT

Pod klucz, wydajnie i bezobsługowo: Instalacje biogazu i biometanu OEKOBIT pod względem techniki, funkcjonalności i ekonomiczności wyznaczają międzynarodowe standardy na najwyższym poziomie – podobnie jak nasze usługi generalnego wykonawcy.

Kompletna oferta dla naszych klientów obejmuje profesjonalną i terminową realizację oraz wsparcie wszystkich niezbędnych działań aż do uruchomienia biogazowni. Jako generalny wykonawca w zakresie planowania i budowy biogazowni i instalacji do produkcji biometanu oferujemy naszym klientom najlepsze usługi koncepcyjne i techniczne w doskonałym stosunku ceny do jakości we wszystkich fazach ich projektu budowlanego