Consulting

Planowanie techniczne i ekonomiczne

Budowa zakładu

Biogazownie „made in Germany

Obsługa zakładu

Wspólne wciskanie pedału do metalu!

Kompletna oferta ÖKOBIT

Pod klucz, wydajnie i bezobsługowo: Instalacje biogazu i biometanu ÖKOBIT pod względem techniki, funkcjonalności i ekonomiczności wyznaczają międzynarodowe standardy na najwyższym poziomie – podobnie jak nasze usługi jako generalnego wykonawcy.

Kompletna oferta dla naszych klientów obejmuje profesjonalną i terminową realizację oraz wsparcie wszystkich niezbędnych działań aż do uruchomienia biogazowni. Jako generalny wykonawca w zakresie planowania i budowy biogazowni i instalacji do produkcji biometanu oferujemy naszym klientom najlepsze usługi koncepcyjne i techniczne w doskonałym stosunku ceny do jakości we wszystkich fazach ich projektu budowlanego