Technologia ÖKOBIT

High-tech dla Twojej produkcji biogazu

Technologia biogazu ÖKOBIT o bardzo wysokiej jakości, idealnie dostosowana do warunków miejscowych jest systemen tak zwanym”pod klucz” i łatwym w konserwacji. ÖKOBIT gwarantuje elastyczny dobór substratów, skalowalną technologię biogazową do produkcji biogazu i biometanu. Dzięki innowacyjnej technice, sprawdzonym koncepcjom i precyzyjnie dopasowanym komponentom, od fermentatora po elektrociepłownię, gwarantujemy typową dla instalacji ÖKOBIT jakość, funkcjonalność i najwyższą możliwą dostępność – a tym samym sukces ekonomiczny naszych klientów.

We wszystkich obszarach instalacji – od magazynowania gazu i jego przepływu, poprzez mieszanie i ogrzewanie, aż po rafinację – koncepcja ÖKOBIT punktuje inteligentnymi szczegółami naszego autorstwa.

ÖKOBIT Koncepcje zbiorników

ÖKOBIT stosuje w swoich biogazowniach zbiorniki prefabrykowane lub zbiorniki betonowe wylewane na miejscu (beton in-situ). Elementy prefabrykowane umożliwiają precyzyjne i szczelne połączenie kanałów ściennych, szybkie połączenie elementów zbiornika, technologię mieszania oraz zabezpieczenie przed nadmiernym/niedostatecznym ciśnieniem.

ÖKOBIT Technologia mieszadeł

Mieszadła służą do homogenizacji substratów w zbiorniku fermentacyjnym. Optymalnie dobrane, zapobiegają tonięciu i pływaniu warstw oraz sprzyjają szybkiemu odprowadzaniu gazów z lepkiego podłoża.

ÖKOBIT Koncepcja ogrzewania

Wahania temperatury o zaledwie jeden stopień mogą poważnie zakłócić proces biologiczny w fermentorze i drastycznie zminimalizować uzysk gazu. ÖKOBIT steruje aktywną mikrobiologią poprzez wewnętrzny system ogrzewania ściennego z rur ze stali nierdzewnej, który utrzymuje substrat fermentacyjny w stałej temperaturze procesowej.

ÖKOBIT Zarządzanie gazem

Dach powietrzny z podwójną membraną nośną

Biogaz wytworzony w fermentorze i fermentorze wtórnym jest czasowo magazynowany nad odpowiednim zbiornikiem w tzw. magazynie gazu, który służy jako elastyczny magazyn buforowy gazu i jednocześnie jako pomieszczenie do odsiarczania. Nieprzepuszczalność gazu w zbiorniku magazynowym jest niezbędna dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji biogazowni.

Koncepcja rurociagu gazu

Doprowadzenie wyprodukowanego biogazu do jednego lub kilku odbiorców jest czynnikiem wpływającym na funkcjonalność całego systemu, którego nie należy lekceważyć.

ÖKOBIT-Tkanina z tworzywa sztucznego

Tkanina z tworzywa sztucznego – ÖKOBIT odsiarcza Twoją biogazownię w sposób wysoce efektywny i zrównoważony. Resultatem jest duża korzyść z  podwyższonej jakości gazu i niższye koszty eksploatacji filtrów biochemicznych.

ÖKOBIT Koncepcja substratów

Technika dozowania i stosowania

Rozwiązania dozujące ÖKOBIT są niezwykle wytrzymałe i zaprojektowane z myślą o elastyczności wyboru substratów i bezpiecznej ich eksploatacji. Wykorzystywana jest sprawdzona technologia, która jest w stanie bezpiecznie dozować bardzo różne – nawet trudne – substraty.

Technologia pompowania

Dzięki systemowi pomp ÖKOBIT można dowolnie dobierać przepływy substratów, tzn. substraty mogą być przepompowywane z dowolnego pojemnika do innego. Istnieje również możliwość połączenia wszystkich pojemników razem.

Separacja i przetwarzanie odpadów pofermentacyjnych

W dużych biogazowniach przemieszczane są znaczne masy substratów. Oddzielenie pozostałości pofermentacyjnych w stanie stałym od ciekłego może przynieść szereg korzyści finansowych i logistycznych.

ÖKOBIT Koncepcja uszlachetniania

Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Kogeneracja jest zazwyczaj najdroższym pojedynczym elementem biogazowni. Oprócz wysokiej sprawności szczególnie ważna jest więc długowieczność i niezawodność urządzenia.

Przetwarzanie gazu

Uszlachetnianie biogazu otwiera dalsze możliwości jego wykorzystania, a tym samym wyższą rentowność biogazowni. Przykładowo, wprowadzenie biogazu do publicznej sieci gazu ziemnego oraz wykorzystanie biogazu jako paliwa wymaga dostosowania do jakości gazu ziemnego. ÖKOBIT oferuje operatorom biogazowni wszystkie powszechnie stosowane procesy w tym zakresie.

ÖKOBIT Koncepcja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zawsze było w ÖKOBIT najwyższym priorytetem. Jako pierwszy producent biogazowni poddaliśmy wszystkie instalacje kontroli bezpieczeństwa.

ÖKOBIT System sterowania procesem

Możliwości profesjonalnego zwiększenia produkcji biogazu poprzez ukierunkowane interwencje w proces biogazowy rozwijają się bardzo szybko. Inteligentne sterowanie procesami w biogazowni jest kluczem do zwiększenia ich rentowności. Dzięki specjalnie opracowanemu przez ÖKOBIT systemowi sterowania procesem biogazowni (PLS) aktywnie wspieramy użytkowników biogazowni w optymalizacji wydajności, a w szczególności w obniżaniu własnego zużycia energii w celu uzyskania maksymalnej rentowności. Mimo złożonych wymagań dotyczących automatyki i techniki pomiarowej biogazowni, ÖKOBIT PLS jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.