Technika OEKOBIT

high-tech w produkcji biogazu

Technologia biogazu OEKOBIT o bardzo wysokiej jakości, idealnie dostosowana do warunków miejscowych jest systemen tak zwanym”pod klucz” i łatwym w konserwacji. OEKOBIT gwarantuje elastyczny dobór substratów, skalowalną technologię biogazową do produkcji biogazu i biometanu. Dzięki innowacyjnej technice, sprawdzonym koncepcjom i precyzyjnie dopasowanym komponentom, od fermentatora po elektrociepłownię, gwarantujemy typową dla instalacji OEKOBIT jakość, funkcjonalność i najwyższą możliwą dostępność – a tym samym sukces ekonomiczny naszych klientów.

We wszystkich obszarach instalacji – od magazynowania gazu i jego przepływu, poprzez mieszanie i ogrzewanie, aż po rafinację – koncepcja OEKOBIT punktuje inteligentnymi szczegółami naszego autorstwa.

OEKOBIT – koncepcja zbiorników

OEKOBIT stosuje w swoich biogazowniach zbiorniki prefabrykowane lub zbiorniki betonowe wylewane na miejscu (beton in-situ). Elementy prefabrykowane umożliwiają precyzyjne i szczelne połączenie kanałów ściennych, szybkie połączenie elementów zbiornika, technologię mieszania oraz zabezpieczenie przed nadmiernym/niedostatecznym ciśnieniem.

OEKOBIT – koncepcja mieszania

Mieszadła służą do homogenizacji substratów w zbiorniku fermentacyjnym. Optymalnie dobrane, zapobiegają tonięciu i pływaniu warstw oraz sprzyjają szybkiemu odprowadzaniu gazów z lepkiego podłoża.

OEKOBIT – koncepcja ogrzewania

Wahania temperatury o zaledwie jeden stopień mogą poważnie zakłócić proces biologiczny w fermentorze i drastycznie zminimalizować uzysk gazu. OEKOBIT steruje aktywną mikrobiologią poprzez wewnętrzny system ogrzewania ściennego z rur ze stali nierdzewnej, który utrzymuje substrat fermentacyjny w stałej temperaturze procesowej.

OEKOBIT – zarządzanie gazem

Dach powietrzny z podwójną membraną nośną

Biogaz wytworzony w fermentorze i fermentorze wtórnym jest czasowo magazynowany nad odpowiednim zbiornikiem w tzw. magazynie gazu, który służy jako elastyczny magazyn buforowy gazu i jednocześnie jako pomieszczenie do odsiarczania. Nieprzepuszczalność gazu w zbiorniku magazynowym jest niezbędna dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji biogazowni.

Koncepcja rurociagu gazu

Doprowadzenie wyprodukowanego biogazu do jednego lub kilku odbiorców jest czynnikiem wpływającym na funkcjonalność całego systemu, którego nie należy lekceważyć.

OEKOBIT-Tkanina z tworzywa sztucznego

Tkanina z tworzywa sztucznego – OEKOBIT odsiarcza Twoją biogazownię w sposób wysoce efektywny i zrównoważony. Resultatem jest duża korzyść z  podwyższonej jakości gazu i niższye koszty eksploatacji filtrów biochemicznych.

OEKOBIT – koncepcja substratów

Technika dozowania i stosowania

Rozwiązania dozujące OEKOBIT są niezwykle wytrzymałe i zaprojektowane z myślą o elastyczności wyboru substratów i bezpiecznej ich eksploatacji. Wykorzystywana jest sprawdzona technologia, która jest w stanie bezpiecznie dozować bardzo różne – nawet trudne – substraty.

Technologia pompowania

Dzięki systemowi pomp OEKOBIT można dowolnie dobierać przepływy substratów, tzn. substraty mogą być przepompowywane z dowolnego pojemnika do innego. Istnieje również możliwość połączenia wszystkich pojemników razem.

Separacja i przetwarzanie odpadów pofermentacyjnych

W dużych biogazowniach przemieszczane są znaczne masy substratów. Oddzielenie pozostałości pofermentacyjnych w stanie stałym od ciekłego może przynieść szereg korzyści finansowych i logistycznych.

OEKOBIT – koncepcja uszlachetniania

Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Kogeneracja jest zazwyczaj najdroższym pojedynczym elementem biogazowni. Oprócz wysokiej sprawności szczególnie ważna jest więc długowieczność i niezawodność urządzenia.

Przetwarzanie gazu

Uszlachetnianie biogazu otwiera dalsze możliwości jego wykorzystania, a tym samym wyższą rentowność biogazowni. Przykładowo: wprowadzenie biogazu do publicznej sieci gazu ziemnego oraz wykorzystanie biogazu jako paliwa wymaga dostosowania jego do jakości gazu ziemnego. OEKOBIT oferuje operatorom biogazowni wszystkie powszechnie stosowane technologie w tym zakresie.

OEKOBIT – koncepcja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zawsze było w OEKOBIT najwyższym priorytetem. Jako pierwszy producent biogazowni poddaliśmy wszystkie instalacje kontroli bezpieczeństwa.

OEKOBIT System sterowania procesem

Możliwości profesjonalnego zwiększenia produkcji biogazu poprzez ukierunkowane interwencje w proces biogazowy rozwijają się bardzo szybko. Inteligentne sterowanie procesami w biogazowni jest kluczem do zwiększenia ich rentowności. Dzięki specjalnie opracowanemu przez OEKOBIT systemowi sterowania procesem biogazowni (PLS) aktywnie wspieramy użytkowników biogazowni w optymalizacji wydajności, a w szczególności w obniżaniu własnego zużycia energii w celu uzyskania maksymalnej rentowności. Mimo złożonych wymagań dotyczących automatyki i techniki pomiarowej biogazowni, OEKOBIT PLS jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.