Polityka prywatności

  .

 1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne.

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w przypadku korzystania z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie danych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w ramach postępowania aplikacyjnego znajdują się w naszym szczególnym oświadczeniu o ochronie danych, które można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w przypadku korzystania z naszego Fanpage’a na Facebooku można znaleźć w naszej szczególnej informacji o ochronie danych, którą można znaleźć tutaj.

 

Zbiór danych na naszej stronie internetowej.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane? .

Twoje dane są zbierane z jednej strony przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? .

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi? .

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies oraz za pomocą tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie można ustalić jego zachowania podczas surfowania.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz możliwości sprzeciwu znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

  1. .

  2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Nota o odpowiedzialnym urzędzie.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

OEKOBIT GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren/Niemcy
Telefon: +49 6502 93859-0

E-mail: info@oekobit-biogas.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wymagany przepisami prawa inspektor ochrony danych.

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Dr. Jörg Ludwig

ttt-it AG

Gottbillstrasse 34a

Budynek 44

54294 Trewir

E-mail: datenschutz@oekobit-biogas.com

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 DSGVO).

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO)..

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 (2) DSGVO)..

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Wykaz inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do przeniesienia danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy do siebie lub do osoby trzeciej.

lub w ramach realizacji umowy, do siebie lub do osoby trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  .

 • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Odpowiedź na maile promocyjne.

Niniejszym sprzeciwia się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

  1. .

  2. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

.

Książki

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług.

O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • .

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki

.

  • Używany system operacyjny

.

  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera dostępowego

.

 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej. W tym celu należy zebrać pliki logów serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania są nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem wniosków kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Pierwszy kontakt przez e-mail .

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes w przetwarzaniu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), przetwarzanie jest niezbędne do zainicjowania, ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego między Tobą a nami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) lub inna norma prawna zezwala na przetwarzanie. Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym – pozostają bez zmian.

  1. .

  2. Narzędzia do analizy i reklamy

.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych.

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie umów.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zleceń i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. UserID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google AdWords i Google Conversion Tracking.

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online udostępniany przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „ciasteczek konwersyjnych” i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de..

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

  1. .

  2. Wtyczki i narzędzia

.

YouTube ze zwiększoną ochroną danych.

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak ujawnienie danych partnerom YouTube nie musi być wyłączone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Ponadto YouTube może zapisać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zbierane przez Vimeo są przekazywane na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Vimeo.

Wykorzystanie Vimeo leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem:

https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

  1. .

  2. Usługi własne

.

Aplikacje.

Oferujemy Ci możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. drogą elektroniczną lub pocztową). Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu i sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacji znajdują się na naszej stronie głównej w sekcji Ochrona danych osobowych wnioskodawców.

https://www.oekobit-biogas.com/bewerberdatenschutz/.