Biogaz – wielostronny talent energii odnawialnych

energia z biomasy stała się najważniejszym źródłem energii odnawialnej obok energii słonecznej, wodnej i wiatrowej. Prosta, czysta, ekonomiczna i tym samym przyszłościowa – produkcja biogazu jest wszechstronną energią odnawialną. Ponieważ tylko biogaz może dostarczać energię elektryczną, ciepło i biometan w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Biogaz ma podobne właściwości do gazu ziemnego, po odpowiednim przetworzeniu może być wprowadzony do sieci gazu ziemnego jako biometan i wykorzystywany do wszelkich zastosowań – nawet jako paliwo do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. W przeciwieństwie do energii wiatrowej i słonecznej biogaz może być również bezpośrednio magazynowany i dzięki temu może być elastycznie wykorzystywany w czasie i przestrzeni.

Biogaz – źródło energii przyszłości

konkretny kurs został namierzony – biogaz staje się coraz bardziej atrakcyjny, zwłaszcza dla dostawców energii, zakładów komunalnych i samorządów. Liberalizacja rynku gazu otwiera ogromne możliwości zwiększenia naturalnego wykorzystania biogazu, co może zmniejszyć zależność od importu gazu ziemnego.

Lokalne znaczenie – międzynarodowy wzrost

analitycy największych niemieckich instytucji finansowych są ze sobą zgodni i prognozują znaczny wzrost sektora biogazu. Biogazownie wnoszą znaczący wkład w rozwój regionalny pod względem tworzenia wartości, napływu kapitału, miejsc pracy i zachowania gospodarstw rolnych. Również na arenie międzynarodowej biogaz zyskuje coraz większą popularność jako multitalent wśród energii odnawialnych – z technologią „made in Germany”.

Pięć dobrych powodów, aby wejść w produkcję biogazu

1

Produkcja biogazu umożliwia atrakcyjne ekonomicznie wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów. Jako rolnik energetyczny lub inwestor wzmacniasz swój region i stawiasz na produkcję energii z doskonałymi perspektywami zwrotu.
2

Przy obecnych politycznych warunkach ramowych, zasilanie energią elektryczną, ciepłem i gazem z energii odnawialnych nabiera ogromnego znaczenia i oferuje najlepsze perspektywy na przyszłość..
3

Biogaz jest najbardziej uniwersalną i jedyną bezpośrednio zbywalną energią wśród odnawialnych źródeł energii. Dlatego ma szczególnie duży potencjał wykorzystania i sprzedaży: jako energia elektryczna i ciepło dla zaopatrzenia regionalnego, do zasilania sieci publicznej oraz jako biometan.
4

Biometan staje się alternatywą dla importowanego gazu ziemnego. Ci, którzy produkują biogaz, przyczyniają się do decentralizacji dostaw energii i uniezależnienia od rynków międzynarodowych. Biogaz staje się więc coraz bardziej atrakcyjny dla dostawców energii, zakładów komunalnych i władz lokalnych.
5

Produkcja biogazu jest przyjazna dla środowiska i klimatu. Oprócz minimalizacji emisji podtlenku azotu i gazów cieplarnianych, fermentacja obornika oznacza również aktywną ochronę wód gruntowych, ponieważ zastępuje nawozy mineralne. Ponadto energetyczne wykorzystanie surowców odnawialnych jest neutralne pod względem emisji CO2.