Uruchomienie biogazowni

Pierwszym krokiem do pomyślnej eksploatacji biogazowni jest jej fachowe uruchomienie. Ta faza rozruchu którą przeprowadzamy wspólnie z przyszłymi operatorami przy każdej nowej instalacji . Nasz doświadczony partner – greentec-service GmbH – towarzyszy Państwu zarówno podczas uruchamiania, jak i podczas późniejszej regularnej eksploatacji biogazowni. Niezwykle krótkie czasy uruchomiania i obszerny transfer naszego know-how tworzą podstawę dla maksymalnej wydajności od pierwszej godziny pracy!

Jezeli chodzi o uruchomienie Biogazowni to stawiamy na proaktywny koncept który jest realizowany w ścisłej współpracy z operatorem przyszłej biogazowni. Przed właściwym jej uruchomieniem odbywa się intensywne szkolenie operatorów, podczas którego poznają oni podstawy biologii procesowej i technologii biogazowni. Podczas pierwszych próbnych uruchomień optymalizujemy wspólnie na miejscu wstępne zasilanie i demonstrujemy wydajność nowej biogazowni.

Podczas pierwszego uruchamiania biogazowni,  wraz z jej operatorem, bedzie ona najpierw napełniana i ogrzewana.  Proces produkcji biogazu jest dopiero rozpoczety, a doświadczeni technicy nadzorują i sprawdzają biologię i technologię instalacji aż do momentu wytworzenia pierwszego biogazu użytkowego. Potem sa sporządzane dalsze plany zasilania a przy tym instruujemy operatora w zakresie prawidłowej eksploatacji biogazowni. Indywidualna instrukcja obsługi dokumentuje wszystkie zaplanowane terminy i procesy konserwacji, co upraszcza przyszłą eksploatację biogazowni.

Oczywiście towarzyszymy operatorowi  biogazowni również podczas kontroli na miejscu poprzez  urzędy lub ekspertów. Tutaj moze chodzic o odbior ekspercki, lub o kontrole przez Stowarzyszenie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców.

My z naszej strony zapewniamy stałego partnera kontaktowego, ktory będzie służył fachowym doradztwem w zakresie dalszego rozwoju i długotrwałej optymalizacji Państwa biogazowni.

Cztery fazy uruchomienia biogazowni OEKOBIT:

1

Szkolenie i instruowanie

 • Podstawowe szkolenie teoretyczne (technika, biologia i prawo)
 • Wprowadzenie do wszystkich istotnych wytycznych i przepisów bezpieczeństwa
 • Podstawowa praktyka szkoleniowa na biogazowni OEKOBIT
 • Instrukcja eksploatacji biogazowni

2

Kontrola bezpieczeństwa, pierwsze napełnienie i rozgrzanie

 • Wstępny odbiór budowlany i kontrola bezpieczeństwa wszystkich części i elementów instalacji technicznej
 • Testowanie i kalibracja instrumentów
 • Przygotowanie planu rozpoczęcia działalności
 • Wstępne napełnianie i ogrzewanie
 • Określenie optymalnej prędkości rozruchu
 • Kontrola wszystkich połączeń

3

Kontrola bezpieczeństwa, pierwsze napełnianie i ogrzewanie substratu

 • Sporzadzenie planu rozruchu
 • Testowanie funkcjonalne wszystkich systemów
 • Rozruch krok po kroku wszystkich elementów i zespołów
 • Ciągły wzrost mocy aż do pełnego obciążenia
 • Sporzadzenie raportu rozruchu

4

Odbiór i kontrolowane przekazanie biogazowni do jej regularnej eksploatacji

 • Organizacja i wsparcie przy fachowym odbiorze Państwa biogazowni
 • Dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentow, oraz dziennika serwisowego
 • Regularne wsparcie operacyjne poprzez wizyty na miejscu i greentec-Sup