Uruchomienie biogazowni

Pierwszym krokiem do pomyślnej eksploatacji biogazowni jest jej fachowe uruchomienie. Nazywamy to „fazą rozruchu”, którą przeprowadzamy wspólnie z przyszłymi operatorami przy każdej nowej instalacji . Nasz doświadczony partner – greentec-service GmbH – towarzyszy Państwu zarówno podczas uruchamiania, jak i podczas późniejszej regularnej eksploatacji biogazowni. Niezwykle krótkie czasy uruchomiania i obszerny transfer naszego know-how tworzą podstawę dla maksymalnej wydajności od pierwszej godziny pracy!

Jezeli chodzi o uruchomienie Biogazowni to stawiamy na proaktywny koncept który jest realizowany w ścisłej współpracy z operatorem przyszłej biogazowni. Przed właściwym uruchomieniem biogazowni odbywa się intensywne szkolenie operatorów, podczas którego poznają oni podstawy biologii procesowej i technologii biogazowni. Podczas uruchamiania biogazowni optymalizujemy wspólnie na miejscu wstępne zasilanie i demonstrujemy wydajność Państwa nowej biogazowni podczas pierwszych próbnych uruchomień.

Podczas pierwszego uruchamiania biogazownia jest napełniana i ogrzewana wraz z jej operatorem.  Proces produkcji biogazu jest rozpoczety, a doświadczeni technicy ds. uruchomienia nadzorują i sprawdzają wraz z operatorem biologię i technologię instalacji aż do momentu wytworzenia pierwszego biogazu użytkowego. Wspólnie sporządzamy dalsze plany zasilania i instruujemy operatora w zakresie prawidłowej eksploatacji biogazowni. Indywidualna instrukcja obsługi dokumentuje wszystkie zaplanowane terminy i procesy konserwacji oraz upraszcza przyszłą eksploatację Państwa biogazowni.

Oczywiście towarzyszymy Państwu również podczas kolejnych kontroli na miejscu z udziałem urzędów i niezależnych ekspertów: czy to przy odbiorze eksperckim, czy przy kontroli w Towarzystwie Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców.

Zapewniamy Państwu stałego partnera kontaktowego, ktory będzie służył fachowym doradztwem w zakresie dalszego rozwoju i długotrwałej optymalizacji Państwa biogazowni.

Cztery fazy uruchomienia biogazowni ÖKOBIT:

1

Szkolenie i odprawa

 • Podstawowe szkolenie teoretyczne (technika, biologia i prawo)
 • Wprowadzenie do wszystkich istotnych wytycznych i przepisów bezpieczeństwa
 • Podstawowa praktyka szkoleniowa na biogazowni ÖKOBIT
 • Wprowadzenie na temat Państwa biogazowni

2

Kontrola bezpieczeństwa, pierwsze napełnienie i rozgrzanie

 • Wstępny odbiór budowlany i kontrola bezpieczeństwa wszystkich części i elementów instalacji technicznej
 • Testowanie i kalibracja instrumentów
 • Przygotowanie planu rozpoczęcia działalności
 • Wstępne napełnianie i ogrzewanie
 • Określenie optymalnej prędkości rozruchu
 • Kontrola wszystkich połączeń

3

Kontrole funkcjonalne i dowód działania

 • Rozruch krok po kroku wszystkich elementów i zespołów
 • Testowanie funkcjonalne wszystkich systemów
 • Przebieg przez procedurę procesu
 • Opracowanie raportu ze zlecenia
 • Ciągły wzrost mocy aż do pełnego obciążenia

4

Odbiór i kontrolowane przekazanie do regularnej eksploatacji

 • Organizacja i wsparcie przy fachowym odbiorze Państwa biogazowni
 • Dostarczenie instrukcji obsługi, dokumentów dokumentacyjnych i instrukcji konserwacji
 • Regularne wsparcie operacyjne poprzez wizyty na miejscu i greentec-Sup