Nowa, elastyczna, kompaktowa biogazownia dla agrobiznesu na rynkach wschodzących

Poznajcie HoMethan, nasz kompaktowy model biogazowni do przetwarzania resztek organicznych na energię użytkową z biogazu, który został opracowany specjalnie do zastosowania w odległych miejscach. HoMethan nie tylko służy zabezpieczeniu potrzeb energetycznych, ale także zmniejsza zależność od drogich paliw kopalnych, takich jak gaz płynny czy olej napędowy. HoMethane jest specjalnie zaprojektowany do stosowania w małych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach rolniczych, gospodarstwach mlecznych, fermach trzody chlewnej i mniejszych zakładach przetwórstwa spożywczego.

Jak HoMethan zmienia ich życie

W HoMethan otrzymują Państwo poręczną, przenośną biogazownię, którą można obsługiwać ręcznie. Wykonany jest z tego samego wysokiej jakości materiału, który jest wykorzystywany w produkcji zakładów przemysłowych i posiada ręczne mieszadło. Zastosowany materiał charakteryzuje się w szczególności nieprzepuszczalnością i we współpracy z innowacyjnym mieszadłem zapewnia zwiększony uzysk biogazu. HoMethan jest wynikiem ponad 16-letniego doświadczenia w produkcji i projektowaniu zaawansowanych technologicznie biogazowni.

W biogazowni HoMethan wypełnionej do 200 kg gnojowicy dziennie można wyprodukować 190 kg bio-nawozu. Służy więc jako źródło energii, które wytwarza równowartość 75 kg gazu płynnego lub 90 l oleju napędowego miesięcznie.