Biogazownia FarMethan - 75 kW, 99 kW, 150 kW lub więcej jest przeznaczona dla gospodarstw rolniczych i dokladnie dostosowana na ich individualne potrzeby

Myśląc o jutrze

Biogazownia FarMethan dla przyszłościowego rolnictwa

Dla gospodarstw hodowlanych, takich jak hodowców bydła mlecznego, drobiu, byków i tuczników, właścicielów koni i hodowców bydła, budowa i eksploatacja biogazowni FarMethan oznacza nowe, trwałe możliwości zarobkowania. W obecnej Ustawie EEG szczególnie promowane jest stosowanie gnojówki i obornika. OEKOBIT planuje i buduje Państwa biogazownię FarMethane o mocy 75kW, 99kW, 150kW czy nawet więcej kompletnie indywidualnie,  w zależności od Państwa sytuacji operacyjnej i dostępności substratów.

Dalej promowane

Biogazownia na gnojówkę i obornik

Wykorzystanie pozostałości paszowych, obornika, gnojowicy bydlęcej lub świńskiej we własnej biogazowni wzmacnia opłacalność, konkurencyjność i trwałość Państwa działalności rolniczej. Wykorzystując istniejące substraty do wytwarzania energii we własnej biogazowni rolniczej, korzystają Państwo bezpośrednio z przepisów ustawy o energi odnawialnej (OZE). W obecnym brzmieniu OZE gwarantuje maksymalną rekompensatę dla użytkowników biogazowni z dołączonym agregatem kogeneracyjnym (CHP) o mocy do 150 kW.

Jako pionier biogazu i producent biogazowni OEKOBIT ma ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów biogazu i biometanu każdej wielkości. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w badania nad biogazem i rozwój biogazowni oraz komponentów do produkcji, uzdatniania i wykorzystania biogazu. W centrum uwagi znajduje się rentowność, dodatkowe korzyści ekonomiczne dla naszych klientów oraz przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Koncept naszej biogazowni

 FarMethan

Jezeli gospodarstwo rolne ma do dyspozycji gnojówkę, gnojowicę stałą i/lub resztki paszy, to nasz system FarMethan jest akurat na to idealny. Nasze Bioigazownie FarMethan generują dodatkowy dochód dla gospodarstwa rolniczego dzięki niskim kosztom eksploatacji i niewielkim nakładom pracy. One wyróżniają się spośród porównywalnych produktów doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Koncepcja FarMethan opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu OEKOBIT w zakresie fermentacji gnojowicy i gnojówki oraz charakteryzuje się krótkim okresem budowy wynoszącym zaledwie 6 tygodni oraz wysokim wykorzystaniem w eksploatacji i rezerwami wydajności. Nasze biogazownie sa całkowicie prefabrykowane juz podczas prac ziemnych i moga być łatwo zintegrowana z istniejącą infrastrukturą danego gospodarstwa.

Wyposażenie naszej biogazowni ma wysoką jakość

W konstrukcji naszych biogazowni nakładamy szczególny nacisk na ich niezawodność i trwałość. Oprócz solidnych komponentów wykonanych ze stali nierdzewnej (np. ogrzewanie, centralny wspornik, dozownik obornika), stosowane są regulowane, wysokoobrotowe i wydajne mieszadła, jak również wysokiej jakości nośne dachy powietrzne. Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika system sterowania wraz z koncepcją zasilania awaryjnego, zarządzaniem obciążeniem energetycznym oraz usługami konserwacyjnymi wraz z dziennym raportem procesów umożliwia kontrole i monitorowanie systemu biogazowni w pełni automatycznie.

Koncepcja ta gwarantuje ekonomiczną eksploatację biogazowni przy niskich kosztach jej utrzymania, serwisowania i energii. W naszych systemach stosujemy także gazowe bloki kogeneracyjne o wysokim stopniu sprawności. Całą koncepcję FarMethan’u uzupełnia efektywna instalacja odsiarczania wraz z filtrem, dodatkowo specjalna konstrukcja dachu z taśmą i podbudową z drobnej siatki oraz automatyczna pochodnia.

Biogazownia  FahrMethan jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska

Koncepcja biogazowni FarMethan zdobywa również punkty za zrównoważony i oszczędny sposób ogrzewania: nadwyżki można wykorzystać do ogrzewania budynku mieszkalnego za pomocą monitorowanego pod względem temperatury systemu grzewczego VA o dużym poborze ciepła i odpowiedniej izolacji.

Fakty i zalety

 • elastyczny dobór substratów, wysoka cześć obornika jest możliwa
 • intuicyjny system sterowania procesami przemysłowymi z modułem zarządzania obciążeniem i serwisem
 • bezpieczne dostarczanie ciepła poprzez monitorowany temperaturowo system grzewczy ze stali nierdzewnej
 • wytrzymałe mieszadła łopatkowe i prętowe z silnikami zewnętrznymi
 • krótki czas budowy dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji i szybkiemu uruchomieniu
 • trwały dach powietrzny z przykręcanym systemem szyn mocujących, centralnym wspornikiem ze stali nierdzewnej, siatką odsiarczającą i skutecznym OEKOBIT filtrem odsiarczającym
 • przestronny moduł techniczny
 • przez lata sprawdzony system
 • możliwość łatwej integracji z istniejącymi zbiornikami
 • zautomatyzowana praca systemu
 • niskie koszty eksploatacji, niewielkie nakłady pracy
 • wykorzystanie ciepła na własne potrzeby, np. w budynkach mieszkalnych, firmowych itd.
Aktualna broszura
1
dozownik
2
zbiornik fermentacyjny
3
Technika moduk
4
CHP
5
zbiornik pozostałości pofermentacyjnych

Zapytaj nas!

Jesteś zainteresowany biogazownią? Chętnie poinformujemy Państwa o wszystkich technicznych i ekonomicznych aspektach budowy i eksploatacji własnej instalacji – u Państwa lub w jednej z naszych zrealizowanych już instalacji biogazu lub biometanu. OEKOBIT wspierany jest przez ludzi z entuzjazmem dla bioenergii. Czekamy na Państwa telefon!

Kontaktformular PL

Technologia

Jak działa biogazownia

Biogaz powstaje w wyniku biologicznego rozkładu biomasy. W mniejszych biogazowniach wsad stanowią zazwyczaj substraty rolnicze, takie jak gnojowica i obornik lub resztki paszowe. W większych zakładach wykorzystuje się również rośliny energetyczne (kukurydza, kiszonka z kompletnych roslin, buraki cukrowe itp.), ścinki trawników, różnego rodzaju słomę np. kukurydzianą, odpady spożywcze oraz odpady z produkcji żywności.

Substrat jest podawany do szczelnego, ogrzewanego pojemnika fermentacyjnego – fermentora. Mieszadła w zbiorniku zapewniają równomierne rozprowadzenie biomasy i zapobiegają powstawaniu tonących i pływających warstw, które mogłyby zakłócić proces pozyskiwania gazu i funkcjonowanie instalacji. W wyniku fermentacji w komorze fermentacyjnej powstaje biogaz.  Proces biogazowy w szczegółach.

Pozyskany biogaz jest zbierany przez elastyczny dach nad fermentatorem, a następnie przesyłany do elektrociepłowni rurociągami, które przy okazji „osuszają” gaz. Elektrownia przejmuje produkcję energii elektrycznej, która oczywiście wytwarza również ciepło. Część ciepła odpadowego z tego procesu jest oddawana do biogazowni w celu ogrzania fermentatora. Resztę można wykorzystać do ogrzewania budynków gospodarczych i mieszkalnych na miejscu lub wprowadzić do istniejącej sieci ciepłowniczej. W ten sposób wkład energetyczny z produktów ubocznych rolnictwa jest optymalnie wykorzystywany, prawie nic nie jest tracone. Ponadto pozostałości po fermentacji mogą być ponownie wykorzystane jako wysokiej jakości nawóz. Nic więc dziwnego, że biogaz odgrywa ważną rolę w transformacji energetycznej. Jedną z zalet w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii jest to, że biogaz może być przechowywany i wykorzystywany w miarę potrzeb bez konieczności przekształcania go w inne źródło energii.

Energia elektryczna wyprodukowana przy pomocy biogazu w agregacie kogeneracyjnym jest wprowadzana bezpośrednio do sieci publicznej, za co operator biogazowni otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z OZE Ustawa. Alternatywnie lub dodatkowo wyprodukowany biogaz może być uszlachetniony do biometanu w celu bezpośredniego wprowadzenia do publicznej sieci gazu ziemnego. Biometan może być również wykorzystywany jako paliwo odnawialne na miejscu.

Zalety i wyzwania związane z eksploatacją biogazowni

Istnieje wiele dobrych powodów, dla których rolnicy powinni prowadzić własną, niewielką biogazownię: Istniejące zasoby (gnojowica, resztki paszowe) mogą być wykorzystane do osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej oraz do przyszłościowego wyposażenia gospodarstwa w nową, energooszczędną gałąź. Ponadto każda biogazownia wnosi wkład w pożądaną transformację energetyczną: Produkcja biogazu jest przyjazna dla środowiska i klimatu. Oprócz minimalizacji emisji gazów cieplarnianych (CH4, CO2 itp.), fermentacja gnojowicy sprzyja również aktywnej ochronie wód gruntowych i ochronie klimatu.

Rolnicy produkujący energię potrzebują niezawodnego wsparcia

Niestety eksploatacja biogazowni stawia przed rolnikami także kilka wyzwań. Obejmują one intensywne badanie nowych gałęzi działalności, takich jak możliwości pozyskania optymalnego zestawienia substratow, analizy wymagań prawnych w zakresie taryf gwarantowanych OZE czy ochrony emisji, jak i również wybór najlepszego systemu na uzyskanie maksymalnej rentowności biogazowni. Oczywiście my w OEKOBIT doradzamy naszym klientom we wszystkich tych aspektach i od samego początku.

Produkcja biogazu bez monokultury

Instalacje biogazu i biometanu wnoszą niewątpliwie istotny wkład w przyjazną dla klimatu produkcję energii. Jednak i one w przeszłości spotkały się z krytyką. Szczególnie dotknęło to operatorów dużych biogazowni, którzy wykorzystują kukurydzę uprawianą specjalnie do produkcji energii i uprawiają w tym celu duże obszary swoich gruntów w sposób monokulturowy. Dla użytkownika małej biogazowni na gnojowicę ten punkt nie ma znaczenia, o ile w swojej instalacji rzeczywiście przetwarza on głównie gnojowicę i resztki paszy na energię użytkową.

Produkcja biogazu bez uciążliwych zapachów

W przeszłości wiele krytycznych uwag dotyczyło uciążliwości zapachowych przy rozrzucaniu gnojowicy w sasiednich okolicach . Gnojowica przefermentowana w biogazowni (substrat pofermentacyjny) jest znacznie mniej uciążliwa zapachowo i dużo łatwiejsza do jej rozrzucenia na polach. Ponadto ten wysokiej jakości nawóz może być znacznie szybciej wchłonięty przez rośliny.