Sprawdzona jakość

Biogazownie OEKOBIT

OEKOBIT Biogazownie spełniają najwyższe standardy techniczne. Nic dziwnego – nasza technologia biogazowa oparta jest na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu i pasji naszych inżynierów.

Rozwój systemów biogazowych zawsze podążał za żądaniem połączenia najwyższej jakości i ekonomiczności w całym okresie eksploatacji instalacji. Korzystamy z najlepszych dostępnych na rynku technologii, które są starannie dobierane zgodnie z surowymi wytycznymi jakościowymi lub individualnie zaprojektowane i dalej rozwijane. Jakość każdego szczegółu decyduje o długoterminowej efektywności ekonomicznej biogazowni. Dlatego stawiamy tylko na rozwiązania technologiczne i procesowe, które w praktyce już udowodniły, że są niezwykle odporne, mało wymagające i łatwe w utrzymaniu.

Budujemy Państwa biogazownię – indywidualnie i innowacyjnie

Z naszym dlugoletnim know-how i doświadczeniem w zakresie budowy biogazowni  jesteśmy na pewno najlepszym partnerem dla klientów, których projekt budowlany wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. Kompleksowo projektujemy rentowne, stabilne w eksploatacji i elastyczne pod względem substratów biogazownie, dostosowane indywidualnie do warunków terenowych i możliwości produkcyjnych. Naszym zadaniem jest przy tym, szczególnie w kontekście przetargów na biogaz, kompleksowe uwzględnienie życzeń naszych klientów, czyli optymalne dopasowanie naszych koncepcji do specyfikacji przetargowych.

Biogazownie OEKOBIT przekonują swoją ekonomiczną i kompaktową konstrukcją o minimalnym zapotrzebowaniu na energię. Efektem jest ponadprzeciętne wykorzystanie fermentora przy maksymalnym uzyskaniu gazu.

W razie potrzeby OEKOBIT opracowuje zaawansowane rozwiązania dla specjalnych wymagań takich jak np:

 • Dostosowane koncepcje pojemników i instalacji przy ograniczonej przestrzeni
 • Zintegrowane rozwiązania specjalne, np. do suszenia odpadów pofermentacyjnych
 • Koncepcje z wysokimi pojemnikami fermentacji
 • Trudne kompozycje substratów

Przykład: Biogazownia rolnicza

Biogazownia o mocy 650 KW lub 165 Nm³ biometanu

1
zbiornik wstępny
2
dozownik
3
zbiornik fermentacyjny
4
zbiornik fermentacji wtórnej
5
zbiornik pozostałości pofermentacyjnych
6
Budynek techniczny
7
CHP / pochodnia

Biogaz z obornika i gnojowicy: biogazownia FarMethan dla przyszłościowego rolnictwa

Dla gospodarstw hodowlanych, takich jak hodowców bydła mlecznego, drobiu, byków i tuczników, właścicieli koni  budowa i eksploatacja biogazowni FarMethan oznacza nowe, trwałe możliwości zarobkowania. W obecnej EEG szczególnie promowane jest stosowanie gnojówki i obornika. Czy 75 kW, 99 kW, 150 kW czy więcej – planujemy i budujemy Państwa biogazownię FarMethan indywidualnie w zależności od Państwa sytuacji operacyjnej i dostępności substratów.

Zalety biogazowni FarMethan:

 • elastycznosc substratow, możliwa duża siła robocza
 • Intuicyjny system sterowania procesami przemysłowymi z modułem zarządzania obciążeniem i serwisem
 • Bezpieczne dostarczanie ciepła poprzez monitorowany temperaturowo system grzewczy ze stali nierdzewnej
 • Wytrzymałe mieszadła łopatkowe i prętowe z silnikami zewnętrznymi
 • Krótki czas budowy dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji i szybkiemu uruchomieniu
 • Trwały dach powietrzny z przykręcanym systemem szyn mocujących, centralnym wspornikiem ze stali nierdzewnej, siatką odsiarczającą i skutecznym filtrem odsiarczającym OEKOBIT
 • Przestronny moduł techniczny
 • System sprawdzony przez wiele lat
 • Możliwość łatwej integracji z istniejącymi zbiornikami
 • Praca automatyczna
 • Niskie koszty eksploatacji, niewielkie nakłady pracy
 • Wykorzystanie ciepła na własne potrzeby, np. w budynkach mieszkalnych, firmowych itp.
Dalsze informacjeAktualna broszura

Alternatywa dla wytwarzania energii elektrycznej: biogaz staje się biometanem.

W projektach związanych z biometanem OEKOBIT stawia na metody przetwarzania biogazu idealne dla danej lokalizacji, dostarcza sprawdzoną, elastyczną technologię i gwarantuje bezusterkową eksploatację. OEKOBIT doradza Ci niezależnie od producentów i procesów, wspólnie z Tobą wybiera dla Ciebie optymalny proces uzdatniana biogazu i perfekcyjnie dopasowuje ogólną koncepcję przetwarzania biogazu do Twoich życzeń i potrzeb.

Zalety OEKOBIT

 • wspólny, niezależny od producenta wybór najbardziej ekonomicznego procesu uzdatniania biogazu
 • sterowanie poprzez inteligentny system kontroli pęcherzyków gazu OEKOBIT
 • prefabrykowana konstrukcja kontenerowa zapewnia szybki proces budowy
 • wieloletnie doświadczenie z różnymi technologiami oczyszczania biogazu lub ich producentami
 • koncepcje optymalnej konserwacji

Przykład: Instalacja do produkcji biometanu

Biogazownia o mocy 2MW lub 500 NM³ biometanu

1
zbiornik wstępny
2
dozownik
3
zbiornik fermentacyjny
4
zbiornik fermentacji wtórnej
5
zbiornik pozostałości pofermentacyjnych
6
kontenerowa stacja pomp
7
Separator
8
CHP / przetwarzanie gazu
9
pochodnia

Waste to Energy – biogazownie do fermentacji odpadów spożywczych i śmieci

OEKOBIT oferuje solidne koncepcje technologiczne dla ekonomicznego usuwania pozostałości biologicznych w skali przemysłowej. Nasze modułowe instalacje do fermentacji odpadów i współfermentacji umożliwiają niezawodną w procesie fermentację resztek organicznych i odpadów – od resztek jedzenia po odpady z ubojni i resztki z przemysłu spożywczego.

Przykłady substratów dla biogazowni na odpady spożywcze i śmieci

 • odpady poubojowe, tłuszcze
 • odpady roślinne
 • destylacyjny wywar gorzelniczy
 • odpady mleczne
 • miejskie ścinki trawy
 • odpady spożywcze, pozostałości z przemysłu spożywczego

Właściwa biogazownia na każde wyzwanie

OEKOBIT jest jednym z najbardziej doświadczonych i odnoszących sukcesy partnerów biogazowych dla rolników, inwestorów, dostawców energii i gmin. Nieważne, czy chcecie Państwo zrealizować nową instalację czy ekonomiczną rozbudowę swojej biogazowni: Instalacje OEKOBIT są precyzyjnie dopasowane do Państwa potrzeb. Wszystkie nasze instalacje charakteryzują się najwyższą możliwą funkcjonalnością i ekonomicznością, a tym samym wyjątkową przyjaznością dla operatora. OEKOBIT buduje biogazownie we wszystkich rozmiarach i na wszystkie substraty. Zarówno biogazownie rolnicze do fermentacji gnojowicy i obornika, indywidualne instalacje biogazu i biometanu, jak i instalacje do odpadów z resztek żywności i odpadów z ubojni.

Doradzamy Państwu przed rozpoczęciem projektu w zakresie różnych koncepcji wykorzystania: czy to konwencjonalny marketing prądu i ciepła, marketing bezpośredni czy marketing biometanu. Po wybraniu koncepcji, która najbardziej Państwu odpowiada, planujemy i budujemy Państwa biogazownię i/lub biometanownię w oparciu o opracowane przez nas systemy instalacji.