Informacja o ochronie danych osobowych dla naszego fan page’a na Facebooku Insights.

OEKOBIT GmbH prowadzi na Facebooku tzw. strony fanowskie. W tym kontekście Facebook Ireland Ltd („Facebook”) udostępnia nam, jako operatorowi fan page’a na Facebooku, tzw. „Facebook Insights” („Insights”) są nam udostępniane. Insights to inne statystyki. Dostarczają nam one informacji o wykorzystaniu naszego fanpage’a na Facebooku. Szczegółowe informacje na temat statystyk można znaleźć również na stronie https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

W celu opracowania tych statystyk Facebook przetwarza różne informacje przekazane przez użytkownika, w tym dane osobowe (np. adres IP). Dane osobowe są przetwarzane przez Facebook i nas jako współadministratorów w rozumieniu art. 26 DSGVO. Poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Facebookiem a nami (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) na podstawie art. 26 DSGVO.

 

  1. .

  2. Wyznaczenie osób wspólnie odpowiedzialnych

 

Współodpowiedzialni za przetwarzanie są

Facebook Ireland Ltd.
4 Plac Grand Canal
Dublin 2
Irlandia

oraz

OEKOBIT GmbH
Europa-Allee 57
D-54343 Föhren
E-mail: info@oekobit-biogas.com.

 

  1. .

  2. Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych Insights

 

Facebook przejął główną odpowiedzialność (przejmując wszystkie obowiązki wynikające z GDPR) za przetwarzanie danych. Oznacza to w szczególności:

  • .

  • Facebook przejmuje niezbędne obowiązki informacyjne (np. art. 13 DS-GVO)

.

  • Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być dochodzone wobec Facebooka (np. prawo do informacji lub usunięcia danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofnięcie każdej udzielonej zgody; patrz również sekcja „V. Prawa osób, których dane dotyczą”)

.

  • Zabezpieczenie technicznych i organizacyjnych środków przetwarzania danych

.

Facebook udostępnia kompleksowe informacje w odniesieniu do przetwarzania danych przez Facebook na www.facebook.com i dalszych podstronach (art. 13 DS-GVO). W ramach niniejszej informacji o ochronie prywatności odnosimy się do treści udostępnianych przez Facebook.

Niezależnie od uzgodnionej głównej odpowiedzialności Facebooka, użytkownik może oczywiście dochodzić swoich praw na mocy GDPR bezpośrednio wobec nas. Niezwłocznie przekażemy to żądanie do Facebooka za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

 

  1. .

  2. Podstawa prawna przetwarzania

.

Facebook określił swoją podstawę prawną i cele przetwarzania na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases oraz na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.

Facebook Inc, amerykańska spółka macierzysta Facebook Ireland Ltd, posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, co stanowi zobowiązanie do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na temat statusu Tarczy Prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Przekazywanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, jak również związane z tym możliwe zagrożenia dla użytkowników nie mogą być wykluczone przez nas jako operatora strony.

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych wynika z naszego uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc śledzić zachowanie użytkowników na naszym fanpage’u na Facebooku. Polega to na skutecznym informowaniu naszych użytkowników, klientów i osób zainteresowanych oraz na komunikacji z tymi osobami. Przetwarzane statystyki umożliwiają nam w szczególności rejestrowanie i ocenę zasięgu i skuteczności naszej strony internetowej, naszych działań marketingowych, raportów, postów i innych naszych działań. Dzięki temu możemy na bieżąco analizować, optymalizować i ekonomicznie obsługiwać naszą stronę internetową i nasze usługi. W tym celu przetwarzamy dane.

 

  1. .

  2. Przetwarzanie danych na fanpage’u na Facebooku

.

Facebook może przetwarzać w szczególności następujące dane:

  • .

  • Interakcja użytkownika (zachowanie przy klikaniu, posty, polubienia, oglądanie filmów, odsłony, itp.)

.

  • Książki

.

  • Charakterystyka demograficzna (wiek, płeć, stan itp.)

.

  • Adres IP
  • Informacje o systemie i urządzeniu (np. typ przeglądarki, system operacyjny itp.)

.

To, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane, gdy odwiedzasz nasz fan page na Facebooku, zależy od tego, czy masz konto na Facebooku. Jeśli masz konto na Facebooku, Facebook może na stałe przypisać dane do Twojego konta, aby w ten sposób dowiedzieć się o Tobie więcej.

Nawet jeśli nie masz konta na Facebooku, Facebook może przechowywać Twoje dane. Można to zrobić za pomocą plików cookies. Cookies to najczęściej małe pliki tekstowe, które są przechowywane na danym urządzeniu użytkownika. Do tego pliku tekstowego zapisywane są różne informacje, które można później ponownie odczytać. Pozwala to Facebookowi na przechowywanie i przetwarzanie informacji o Tobie, nawet bez posiadania przez Ciebie konta na Facebooku. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie Facebooka można znaleźć pod adresem https://de-de.facebook.com/policies/cookies/.

Facebook udostępnia nam jedynie anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszego fan page’a w ramach wykorzystania Insights. Ze statystyk widzimy jedynie, ilu użytkowników wykonało określone interakcje. Z kolei nie możemy zobaczyć, który użytkownik wykonał daną czynność. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat danej osoby za pomocą statystyk danych Insights.

 

  1. .

  2. Prawa osoby dotkniętej chorobą

.

Co do zasady, przysługują Ci następujące prawa:

  • .

  • Prawo dostępu (art. 15 GDPR)

.

  • Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO)

.

  • Prawo do sprzeciwu (art. 21 DSGVO)

.

  • Prawo do usunięcia danych (art. 17 GDPR)

.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18f. GDPR)

.

  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR)

.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia raz wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Tych praw można dochodzić bezpośrednio wobec Facebooka lub wobec nas (patrz rozdział „2. Odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem danych Insights”). Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem, jeśli chcesz złożyć wnioski o udzielenie informacji lub inne pytania dotyczące praw użytkownika (np. prawo do usunięcia danych). Jeśli chcesz dochodzić swoich praw wobec nas, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail datenschutz@oekobit-biogas.com, podając swoje konkretne żądanie.