ÖKOBIT
Eksperci od biogazu

Do wideo (link zewnętrzny)

ÖKOBIT – ekspert w dziedzinie biogazu

Na całym świecie ponad 250 biogazowi i
projekty dotyczące biometanu

Doradztwo, budowa zakładu, eksploatacja zakładu

Instalacje biogazu i know-how
„made in Germany”

Consulting

Planowanie techniczne i ekonomiczne

Budowa zakładu

Biogazownie „made in Germany

Obsługa zakładu

Wspólne wciskanie pedału do metalu!

Biogazownie FarMethane: dla gospodarstw rolnych dostosowane do potrzeb rolnictwa (75kw 99kw 150kw lub więcej)

Myślenie o jutrze:

Biogazownie FarMethane dla przyszłościowego rolnictwa

Dla gospodarstw hodowlanych, takich jak hodowcy bydła mlecznego, drobiu, byków i tuczników, właściciele koni i hodowcy bydła, budowa i eksploatacja biogazowni FarMethane oznacza nowe, trwałe możliwości zarobkowania. W obecnej EEG szczególnie promowane jest stosowanie gnojówki i obornika. Czy 75kw, 99kw, 150kw czy więcej – planujemy i budujemy Państwa biogazownię FarMethane indywidualnie w zależności od Państwa sytuacji operacyjnej i dostępności substratów.

dalsze informacje

Biogaz z dobrych powodów

Instalacje biogazu od ÖKOBIT

Jako producent i projektant biogazowni od samego początku ÖKOBIT należy dziś do najbardziej pożądanych producentów w branży, mając na koncie ponad 250 krajowych i międzynarodowych projektów. Jako dostawca kompleksowych usług projektujemy i budujemy elastyczne pod względem substratu instalacje biogazu i biometanu, które optymalnie odpowiadają indywidualnym warunkom terenowym naszych klientów.

ÖKOBIT stawia na sprawdzone i szczególnie elastyczne koncepcje technologiczne i zapewnia ich bezpieczną realizację. Oprócz doradztwa i kalkulacji opłacalności, jako generalny wykonawca przejmujemy wszystkie zadania od planowania i zatwierdzania do budowy instalacji pod klucz.

W nasze komponenty zaopatrujemy się wyłącznie u sprawdzonych i przetestowanych pod względem jakości dostawców i sami podejmujemy się opracowania i produkcji specjalnych komponentów.

Biogaz staje się biometanem

Instalacja biometanu w Willingshausen

Pojemność:

Wydajność instalacji: 800 Nm³/h + 400 kWel + 220 kWel
Produkcja biogazu/rok: 9,1 mln Nm³
Produkcja biometanu/rok: 3,5 mln Nm³
Oszczędność CO2/rok: 13.200 t

Podłoża:

Surowce odnawialne + gnojowica