OEKOBIT
- eksperci od biogazu i biometanu

Zobacz nasze wideo (kliknij link )

OEKOBIT – ekspert w dziedzinie biogazu

ponad 250 zbudowanych biogazowni i biometanowni na całym świecie

Doradztwo, budowa i eksploatacja biogazowni

nasza biogazownia to nasz know-how made in Germany

Doradztwo

to nie tylko jest planowanie techniczne i ekonomiczne

Proces budowy biogazowni

nasza Biogazownia jest:

made in Germany

Eksploatacja biogazowni

tylko wspólnie dajemy gaz!

Biogazownie FarMethan: to biogazownie szczególnie dostosowane na potrzeby rolnictwa (o mocy 75 kW, 99 kW, 150 kW lub i nawet więcej)

Myślenie przyszłościowe:

Biogazownia FarMethan jest rolnictwem ekologicznym

Dla gospodarstw hodowlanych, takich jak hodowców bydła mlecznego, drobiu, byków i tuczników, właścicieli koni i hodowców bydła, budowa i eksploatacja biogazowni FarMethan oznacza nowe, trwałe możliwości zarobkowania. W obecnej Ustawe OZE szczególnie promowane jest stosowanie gnojówki i obornika. Czy 75 kW, 99 kW, 150 kW czy więcej – planujemy i budujemy Państwa biogazownię FarMethan indywidualnie i w zależności od Państwa sytuacji operacyjnej i dostępności substratów.

dalsze informacje

Biogaz i to z dobrych powodów

OEKOBIT biogazownia

jako producent i projektant biogazowni od samego początku OEKOBIT należy dziś do najbardziej pożądanych producentów w branży, mając na koncie ponad 250 krajowych i międzynarodowych projektów. Jako dostawca kompleksowych usług projektujemy i budujemy elastyczne pod względem substratu instalacje biogazu i biometanu, które optymalnie odpowiadają indywidualnym warunkom terenowym naszych klientów.

OEKOBIT stawia na sprawdzone i szczególnie elastyczne koncepcje technologiczne oraz zapewnia ich bezpieczną realizację. Oprócz doradztwa i kalkulacji opłacalności, jako generalny wykonawca przejmujemy wszystkie zadania od planowania i zatwierdzania aż do budowy instalacji pod klucz.

W nasze komponenty zaopatrujemy się wyłącznie u sprawdzonych i przetestowanych pod względem jakości dostawców a także sami podejmujemy się opracowaniem i produkcją specjalnych komponentów.

Biogaz staje się biometanem

Biometanownia w Willingshausen

Pojemność:

Wydajność instalacji:              800 Nm³/h + 400 kWel + 220 kWel
Produkcja biogazu / rok:         9,1 mln Nm³
Produkcja biometanu / rok:     3,5 mln Nm³
Oszczędność CO2 / rok:        13.200 t

Substraty:

Surowce odnawialne + gnojowica