Informacje o biometanowni:

Dane techniczne

 • Dozownik 1 100 m³
 • Dozownik 2 100 m³
 • Zbiornik wstępny 400 m³
 • Zbiornik fermentacyjny 1 3.186 m³
 • Zbiornik fermentacyjny 2 3.186 m³
 • zbiornik fermentacji wtórnej 4.820 m³
 • Przechowywanie produktów fermentacji 1 8.140 m³
 • Przechowywanie produktów fermentacji 2 8.140 m³
 • Stacja pomp
 • Budynek techniczny
 • Separator

Wydajność systemu

 • Produkcja biometanu
  233 Nm³
 • Produkcja biogazu
  448 Nm³
 • Produkcja biogazu / rok
  3.807.600 Nm³
 • Oszczędność CO2 / rok
  5.521 t

Substraty

 • Słoma zbożowa
 • Odpady zbożowe
 • Kiszonka z kukurydzy
 • Kiszonka z traw
 • Obornik drobiowy
 • Obornik bydlęcy
 • Gnojowica bydła
 • Woda przemysłowa

Dane projektowe

 • Rok produkcji 2020
 • Operator SAS Meurthenergie

Więcej zdjęć: