Informacje o biometanowni:

Dane techniczne

 • Magazyn centralny
 • Zbiornik fermentacyjny 1 4.000 m³
 • Zbiornik fermentacyjny 2 4.000 m³
 • Fermentor wtórny 1 3.000 m³
 • Fermentor wtórny 2 3.000 m³
 • Zbiornik pozostałości
 • pofermentacyjnych 1 5.200 m³
 • Zbiornik pozostałości
 • pofermentacyjnych 2 5.200 m³
 • Zbiornik pozostałości
 • pofermentacyjnych 3 5.200 m³
 • Stacja pomp
 • Budynek techniczny

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU

 • Produkcja biometanu
  700 Nm³
 • Produkcja biogazu
  1.400 Nm³
 • Produkcja biogazu / rok
  11.650.800 Nm³
 • Oszczędność CO2 / rok
  16.894 t

SUBSTRATY

 • Odnawialne surowce
 • Kiszonka z kukurydzy
 • Kiszonka z traw
 • Kiszonka zbożowa
 • Kiszonka z całych roślin

DANE PROJEKTOWE

 • Rok produkcji 2011 / 2012
 • Operator BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH

Więcej zdjęć: