Zbiornik fermentacyjny z betonu sprężonego
Ustawianie zbiornika fermentacyjnego z betonu sprężonego
Pionowy zbiornik fermentacyjny ze stali
Pionowy zbiornik fermentacyjny ze stali

Koncepcja zbiorników ÖKOBIT

Najwyższy poziom jakości zbiorników fermentacyjnych, zbiorników fermentacji wtórnej i magazynów pozostałości pofermentacyjnej

ÖKOBIT stawia w swoich biogazowniach na zbiorniki prefabrykowane z betonu wzgl. ze stali o szczególnie wysokiej jakości. Inteligentnie prefabrykowane pojedyncze elementy są w najwyższym stopniu odporne na reakcje chemiczne. Są one dostarczane na miarę, montowane na miejscu i wykańczane absolutnie szczelnie.
 

Szybki montaż

Niezbędne przeloty i otwory w elementach reaktorów biogazowych (zbiornik fermentacyjny, zbiornik fermentacji wtórnej) oraz magazynu pozostałości pofermentacyjnej są wykonywane fabrycznie z najwyższą dokładnością. Obróbka wykańczająca tych elementów podczas budowy biogazowni nie jest potrzebna, co pozwala na szczególnie szybki i efektywny montaż.
 

Wysoka jakość

Szczególnie wysoka jakość zbiorników - zwłaszcza niezwykle wysoka odporność na działanie siarczanów - zapewnia ich trwałość i najwyższy poziom szczelności. Dlatego też można z reguły zrezygnować z nanoszenia dodatkowej powłoki na górną część ścian zbiornika, mającą kontakt z gazem. Klasa jakości, jakiej nie zapewni beton wylewany na miejscu.
 

Krótki czas budowy

Dzięki montażowi z elementów prefabrykowanych możliwe jest osiągnięcie krótkiego czasu budowy. Ponieważ również większość elementów wyposażenia dostarczanych jest w stanie gotowym do zabudowania, czas uzbrojenia biogazowni do osiągnięcia gotowości eksploatacyjnej skraca się jeszcze bardziej.

Atuty ÖKOBIT

- Elastyczny system modułowy dla wszystkich wielkości zbiorników
- Bezpieczne, wytrzymałe i trwałe zbiorniki prefabrykowane
- Bardzo wysoka jakość materiału ze zwiększoną odpornością na siarczany
- Drzwi rewizyjne na wysokości wejścia
- Uwzględnienie wszystkich otworów w ścianach już przy produkcji zbiornika
- Brak konieczności obróbki wykańczającej i wiercenia na miejscu
- Czas potrzebny na ustawienie zbiornika prefabrykowanego betonowego: 1 dzień na zbiornik