Zasada działania biogazowni ÖKOBIT:

Zasada działania biogazowni

Zbiornik wstępny służy do gromadzenia i homogenizacji substratów płynnych, takich jak gnojowica wieprzowa, gnojowica bydlęca lub wycieki z kiszonki.

Układ dozowania służy do podawania do biogazowni stałych substratów, jak np. surowce odtwarzalne oraz stały obornik.

W zbiorniku fermentacyjnym (fermentorze) ma miejsce proces fermentacji substratu. Zbiornik fermentacyjny jest ogrzewany, izolowany, pokryty obudową odporną na warunki atmosferyczne i wyposażony w kilka układów mieszadeł oraz samonośny dach pneumatyczny do magazynowania biogazu.

Zbiornik pozostałości pofermentacyjnej służy do składowania odgazowanej pozostałości pofermentacyjnej. Dla optymalizacji zarządzania gazem oraz uzyskania największej pojemności magazynowej na gaz zbiornik ten można także wyposażyć w samonośny dach pneumatyczny.

Energia elektryczna czy biometan: Wytworzony biogaz można uszlachetnić na różne sposoby. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym z silnikiem spalinowym na gaz obok energii elektrycznej można również wykorzystać rozsądnie energię cieplną silnika spalinowego w sieciach ciepłowniczych z bliska i z dala czynnych. Alternatywnie biogaz można po odpowiednim uzdatnieniu jako biometan wprowadzić do sieci gazu ziemnego i wykorzystać we wszystkich obszarach zastosowania gazu, nawet jako paliwo napędowe do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.